MENU
Aula_close Layer 1

Børnemiljøet

Morgenrutine

Om morgenen ringer skoleklokken to gange - kl. 7.50 og kl. 8.00. Elever, der ikke er tilmeldt morgen-SFO, har først adgang til skolen fra første ringning. 

Mellem kl. 7.50 og 8.00 skal eleverne lægge deres madpakker i klassens køle-skab i Centralrum A (C1), gå ind i klassen og sætte sig.

Deres tasker skal placeres på knagerne i klassen, hvor hvert barn har en fast knage med navn på. Lille-madpakker skal i de små klodskasser og store-madpakker i de store klodskasser. 

Infotavle og tjek-ind/ud

SFO’en bruger systemet Aula til indtjekning af elever. Der hænger en tavle i SFO’en (Hytten), hvor eleverne skal krydse sig ind om morgenen, hvis de går i morgen-SFO. I første modul i klassen bliver alle elever spurgt, om de skal i SFO efter skole, og bliver på den måde krydset ind i SFO. Hvis eleverne ikke ved, hvad de skal, bliver de også krydset ind i SFO. Det er vigtigt, at eleverne bliver krydset ud, når de bliver hentet om eftermiddagen, eller selv kører hjem, så de voksne i SFO’en hele tiden er klar over, hvor mange børn, der er tilbage i SFO. 

Spørg pædagogerne i SFO’en, hvis du er i tvivl om noget. Hvis man har pro-blemer med appen, skal man kontakte Janni (JRK) på Aula. 

Legeaftaler i fritiden

Børn udvikles i relationen til deres jævnaldrende kammerater. Fra skolens side ser vi det derfor som en god ide, at I hjælper jeres børn med at lave legeaf-taler i privat regi, da det betyder meget for udviklingen af børnenes venskaber, at de har besøgt hinanden. Ligeledes opfordrer vi til at lave mange legeaftaler på tværs og ikke kun med bedstevennen/-veninden.

Morgensang

Hver dag synger eleverne fra 0. – 3. klasse morgensang i Centralrum A(C1) fra 8.00 til 8.15. Der synges to sange, og om torsdagen er forældre velkomne til at deltage i morgensangen. 

Frikvarterer, ringetider og mobiltelefoner

I løbet af skoledagen er der indlagt to store frikvarterer. Disse finder sted fra klokken 9:45 – 10:15 samt 11:45 – 12:30.

Eleverne skal aflevere deres elektroniske enheder som mobiltelefon, smartwatch, tablet mm. om morgenen klokken 08:00, og får dem igen, når de har fri fra skole/SFO. Skolen har ingen forsikring, der dækker tyveri, skader osv., så elektroniske enheder medbringes på eget ansvar.

Garderobeplads

Hvert barn har sin egen plads i SFO’ens garderobe, hvor sko og overtøj skal være. Idrætstasken med idrætstøj skal også hænges her, den dag der er idræt på skemaet. 

Børnene skal ud i alle pause uanset vejret, så det er vigtigt, at barnet har rige-ligt med skiftetøj (undertøj, strømper, bukser, bluse), regntøj, gummistøvler og overtøj med, der passer til årstiden. 

Sygdom

Sygdom skal meldes i kontaktbogen på Aula til klassens voksne inden kl. 8.00, den dag barnet er fraværende. Skriv også gerne en besked, når barnet kommer tilbage igen. Andet fravær skal på samme måde som sygdom meddeles i kon-taktbogen. Fravær på mere end to dage kræver, at der indhentes tilladelse fra skolens ledelse eller kontoret. 

Madpakker

Børnene spiser to gange på en skoledag. De spiser lille-mad omkring kl. 9.30 og store-mad omkring kl. 11.30. Alle børn skal derfor have to madpakker med. En mindre madpakke med f.eks. lidt frugt, en bolle, lidt grønt eller lignende til kl. 9.30 og en almindelig madpakke til kl. 11.30.

Skolemad

To dage om ugen kan der bestilles skolemad - tirsdag og fredag. I kan læse mere og oprette en bruger på www.skolemad.nu. Skolemaden bliver hentet af to elever over til klassen til kl. 11.30 og deles ud til de børn, der har bestilt.

Husk stadig at have en lille madpakke, hvis dit barn skal have skolemad.

Penalhuset

Det er vigtigt, at elevernes penalhuse indeholder lineal, viskelæder, mindst to spidsede blyanter, spidsede farveblyanter samt blyantspidser. Tjek dit barns penalhus en gang om ugen, så det hele tiden er i orden. 

Headset

Når eleverne arbejder på tablet eller computer, bliver der hurtigt støj i klas-sen. Derfor anbefaler vi, at alle elever medbringer deres eget headset med navn, så de har det, når de arbejder på tablet eller computer. Headsettet bli-ver låst inde i klassens depot, når det ikke er i brug. Det behøver ikke være af høj kvalitet.  

Forældreråd

Der er et forældreråd i hver klasse med tre til fire forældre. Forældrerådets opgave er at arrangere fællesoplevelser for hele klassen, så alle kan lære hin-anden at kende. Derudover er forældrerådet bindeled mellem lærerne og for-ældrene. Forældrerådet bestræber sig på at arrangere ca. to til tre årlige arran-gementer for klassen.

Det aktuelle forældreråd vil for hvert skoleår blive offentliggjort på Intra i refe-ratet fra første forældremøde. 

Klassekasse

Klasserne har en klassekasse, som styres af forældrene. Det er frivilligt, om man har lyst til at være en del af kassen. Der aftales et beløb til indbetaling på første forældremøde, som skrives ind i referatet. Formålet med klassekassen er at arrangere ture udenfor skolen (eksempelvis teaterture, biografture m.m.). Derudover har den til formål at indkøbe nye materialer til klassen, som kan anvendes i frikvarterer (eksempelvis bolde, sjippetov, kridt m.m.). Endelig kan klassekassen også finansiere arrangementer afholdt på skolen, såsom fæl-lesspisning inden ferie.

Fødselsdage

Når et barn har fødselsdag, må det meget gerne dele noget ud til klassen. Læ-rerne er gerne behjælpelige med uddelingen. Til børnefødselsdage må man gerne låne lokaler på skolen (Det skal være for alle klassens børn, uden alkohol og det kan aftales nærmere med skolens administration.) Hvem man inviterer, og hvad gaver skal koste, bliver diskuteret på det første afholdte forældremø-de. I tilfælde af allergier bedes man selv gøre opmærksom på dette.