MENU
Aula_close Layer 1

Skolen i sammenhæng

En folkeskole er en kompleks størrelse, da alle samfundets politiske niveauer er indblandet. Vi får lovgivning fra Folketinget, bekendtgørelser fra ministeriet, strategier og budgetter fra Odense Kommune, principper fra skolebestyrelsen og retningslinjer fra med-udvalget.

Det kan til tider være svært at finde sammenhæng mellem mål og midler. På Korup Skole har vi et fælles fundament af værdier, teorier, procedurer, der giver os muligheder for at handle og skabe god effekt.

pyra

Vores værdier er tydeligt formuleret i folkeskolelovens og fagenes formålsparagraffer. Og vi har på skolen formuleret en kerneopgave, et elevsyn og et samarbejdssyn.
Det, der kendetegner os som professionsuddannelede, er at vi baserer vores praksis på teori. Vi har en række artikler, der udgør en kanon for os, der arbejder sammen på skolen. Teksterne handler om low-arousal pædagogik, co-teaching, inkluderende klasseledelse, aktionslæring og dannelse. Artiklerne kan findes i Google Drev. Det forventes, at alle skolens undervisere er fortrolige med disse teorier.

Skolen har en lang række procedurer, der sætter rammer for, hvordan vi arbejder. Vores procedurer gør det muligt at få et overblik over, hvordan beslutninger tages og problemer forebygges og løses. Der er procedurer for fx stresshåndtering, voldsepisoder og magtanvendelser, nyansættelser, fagfordeling og skemalægning, budgetlægning, reflekterende teamsamarbejde, lagkageteammøder, vejledning og skole/hjem-samtaler.

Vores handlinger skal forstås som det daglige arbejde med kerneopgaven. Her er truffet fælles beslutninger om, hvordan underviser i de enkelte afdelinger og team. Vi bruger forskellige læremidler, samarbejdsplatforme og læringsplatforme. Vores lagkageteam krydrer dagligdagen med særlig undervisning som fx musical, børnene i robotbyen, Erasmus+-projekter, skolebod og dannelse.
De effekter vi gerne vil have af vores arbejder er, at:

  • Flere familier vælger skolen til
  • Læringsresultater og elevtrivsel stiger
  • Alle elever kommer godt videre
  • Medarbejdertrivsel er god