MENU
Aula_close Layer 1

Ungemiljøet

Årgangsundervisning

I Ungemiljøet arbejder vi med årgangsundervisning. Det vil sige, at eleverne ikke nødvendigvis undervises som klasse, men at de enten undervises som årgang af to lærere eller, at de undervises på hold, der kan være inddelt efter forskellige principper som fx køn, fagligt niveau eller andre behov, der måtte være. Der kan eksempelvis i et forløb være elever, der kan drage fordel af at være på et mindre hold med mere tid med læreren, mens andre i samme forløb har gavn af at være på et større og mere selvstændigt hold. 

Nogle af fordelene ved denne form for undervisning er, at man har muligheder for at tilgodese enkelte elevers behov, lærerne har gode muligheder for faglig sparring, lærerne kan evt. varetage områder, de er særligt interesserede i, og eleverne har en større gruppe af elever, de kan samarbejde med fagligt, men også socialt har de en større kontaktflade.

Kontaktlærerordning

I Ungemiljøet arbejder vi med kontaktlærerordning i stedet for en traditionel klasselærer-ordning.

Kontaktlæreren er den person, der har primær kontakt med hjemmet. Der oprettes en fælles postkasse i Aula til hvert barn. Når man som forældre skriver en besked i den, går beskeden til hele teamet. Dette sikrer, at alle er informeret om aktuelle opmærksomhedspunkter. Det er kontaktlæreren eller undtagelsesvis dennes team, der svarer og følger op.

Det er kontaktlæreren, der tovholder på det enkelte barns trivsel og fx taler med barnet om skolen, ting der er svære eller valg af fremtidig uddannelse. Det er også kontaktlæreren, som deltager, hvis der er møder vedrørende elevens trivsel.

Vi har valgt kontaktlærerordningen, så vi er sikre på, at alle elever er tæt på en voksen, som de kan gå til. Eleverne skal ikke nødvendigvis arbejde sammen i fagene med de andre elever i kontaktgruppen, så eleverne er ikke sammensat med det for øje.

Kontaktlærerne arbejder indbyrdes sammen om trivsel på årgangene.

Praktisk information om afdelingen

Lokalerne er indrettet enten som gruppelokaler eller som auditorier, hvor lærerne kan vælge den form for lokale, der passer til den konkrete undervisning. Lokalerne er indrettet i forskellige farver, så det er lettere at finde rundt.

Eleverne må ikke have deres sko på indenfor. De må meget gerne have et par ekstra sko med, som de bruger som indesko.

Alle elever har deres eget skab, som de har mulighed for at låse med egen hængelås. Her kan de fx lægge deres computere i pausen. 

IT

I Ungemiljøet foregår undervisningen elektronisk. Alle elever skal derfor have en computer. 
Eleverne kan medbringe deres egen pc i skolen. Der er fuld respekt om, at dette ikke kan stilles som et krav til elever/forældre. For de elever, der ikke har mulighed for at medbringe egen pc, stiller skolen en pc til rådighed som årsudlån.

Overlevering

For at sikre, at eleverne får en så god overgang fra Børnemiljø til Ungemiljø, har vi i overleveringen et tæt samarbejde med 5. årgangs lærere i forhold til, hvordan klassen arbejder både fagligt og socialt. Hvis der er særlige faglige eller sociale forhold i forbindelse med den enkelte elev, bliver den nye kontaktlærer informeret grundigt herom. Der afholdes yderligere møder mellem lærerne, ledelse og inklusionsvejledere efter behov, så elever og forældre ikke skal opleve, at de skal starte forfra.