MENU
Aula_close Layer 1

Introduktion

Vi arbejder mod, at vi alle føler et fælles ansvar for den læring, der skal give faglig og social trivsel for alle. En skole må gerne være et sted, hvor alle kommer for at lære. Uanset om man er seks eller 16 år. Om man er forældre, underviser eller leder. Alle kan lære noget hver dag. Det er rigtig godt, når vi hjælpes ad med at lære, for gennem dialog, får vi viden om os selv, og hvad der skal til, for at vi bliver dygtigere.

Korup Skole skal ikke være profilskole. Det skal være en skole med profil! Skolen skal være kendt for, at den bidrager bredt til det enkelte barns almene dannelse. Der skal være spændende undervisning i alle dele af skolens virke. Skolens undervisere er først og fremmest organiseret i team omkring årgangene. Men de mødes også med fagligt ligesindede på tværs af årgange og afdelinger og drøfter, hvordan skolen skal give vores børn de oplevelser, som alle husker. Skolen har fem af disse fællesskaber:

  • Sprog & kultur
  • Science
  • Trivsel & inklusion
  • Håndværk & erhverv
  • Musik, bevægelse & fantasi


Vores logo, har netop fem farver, der symboliserer de fem fællesskaber. At logoet ligner en tulipan, er ikke et tilfælde. Der har tidligere været en tulipanmark på det område, skolen i dag er placeret ved. Det nye logo er blevet til sideløbende med de drøftelser, der har været i skolebestyrelsen og blandt personalet om, hvordan vi i fællesskab nænsomt fornyer skolen i en tid præget af forandringer. Logoet er på den måde også et symbol på en fælles fremtid baseret på en fælles fortid.